Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2012
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, ώρα 19.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.