Δελτίο Τύπου σχετικό με τα Γυμναστήρια του Δήμου Διονύσου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με τον θόρυβο που συντηρείται τον τελευταίο καιρό για τους όρους παραχώρησης  της χρήσης των κλειστών γυμναστηρίων σε αθλητικά σωματεία, ο Δήμος Διονύσου θεωρεί ότι:

  1. Η ουσία του θέματος δεν αφορά σε οικονομική διαπραγμάτευση αλλά στην θέσπιση και την εφαρμογή κανόνων. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει είναι δίκαιοι και λειτουργικοί και να ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως: τα αθλητικά σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τα νομικά πρόσωπα του ίδιου του δήμου.
  2. Αυτονόητη προϋπόθεση για την χρήση δημόσιων και δημοτικών κοινόχρηστων υποδομών είναι η διασφάλιση από τους διοργανωτές της ασφάλειας των αθλουμένων δημοτών, ιδίως αν πρόκειται για μικρά παιδιά. Και επιπροσθέτως, η εξασφάλιση της ορθής και καλής χρήσης, καθώς και της καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων, που την επομένη θα χρησιμοποιηθούν από μαθητές.
  3. Η συζήτηση για το θέμα αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ψύχραιμο και μεθοδικό και να καταλήξει σε ολοκληρωμένες και δίκαιες λύσεις. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ήδη σε εξέλιξη πρωτοβουλία των δύο Σχολικών Επιτροπών, στην οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν  και πολλοί αθλητικοί παράγοντες.
  4. Η συγκέντρωση, όμως, που προγραμματίστηκε για αύριο από κάποιους, κάθε άλλο παρά βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι διοργανωτές της αποφάσισαν μονομερώς τον χρόνο διεξαγωγής της. Και προπαντός, δεν αιτήθηκαν την παραχώρηση του χώρου για τον σκοπό της συγκέντρωσης, που είναι προφανώς διαφορετικός από τις αθλητικές προπονήσεις για τις οποίες τους είχε παραχωρηθεί.
  5. Η δημοτική αρχή είναι, σε κάθε περίπτωση, ανοικτή στο διάλογο και την διαβούλευση. Ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση και αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια και εντιμότητα τους συνομιλητές. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει αναλάβει την πρωτοβουλία του συντεταγμένου διαλόγου δια των αρμοδίων Σχολικών Eπιτροπών.

Δήμος Διονύσου

 

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.