Δήλωση Δημάρχου Διονύσου
Εκτιμούμε πολύ τη βοήθεια που μας προσέφερε η κα Ανεζάκη στο σύντομο διάστημα της συνεργασίας μας. Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να συνεχιστεί, για λόγους που αφορούν περισσότερο τη διοίκηση του Δήμου Διονύσου. Η θέση του Ειδικού Συμβούλου Επικοινωνίας είναι της απολύτως προσωπικής επιλογής του Δημάρχου, οπότε και η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο. Ο δημοσιογράφος που θα κατέχει αυτή τη θέση, πέρα από τα απαραίτητα προσόντα, θα πρέπει να έχει ταύτιση απόψεων με το Δήμαρχο και συναντίληψη επί των βασικών θεμάτων. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν διατυπώνεται μομφή κατά της επαγγελματικής ικανότητας της κας Ανεζάκη. Όσον αφορά την καθυστέρηση στην πρόσληψη, την οποία επικαλείται η κα Ανεζάκη, θα ήθελα να γνωστοποιήσω τα εξής: Η διαδικασία πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου είναι χρονοβόρα, με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα. Θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση, επιλογή, απόφαση Δημάρχου και διαβίβαση της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να την αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια υπογράφεται η σχετική σύμβαση. Ο Δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης