Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου έρχεται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες του Δήμου Διονύσου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012. Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει Είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xaxali@dionysos.gr Είτε σε έντυπη μορφή, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Λεωφ.Μαραθώνος 29 @ Αθ.Διάκου Τ.Κ. 145 65 – Αγ.Στέφανος EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/νση:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19 145 72 - ΔΡΟΣΙΑ Επίσης έντυπο (αντίγραφο) του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου διατίθεται α)από το Γενικό Πρωτόκολλο στο κτίριο επί της Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 στον Αγ.Στέφανο β)από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί της Γρ.Λαμπράκη 19 στην Δροσιά και γ) από τις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ