ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Οι πληγέντες από την πρόσφατη θεομηνία της 23ης Οκτωβρίου 2015 (βροχόπτωση) θα απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Άνοιξης, επί της οδού Κανάρη 3, όπου και εδρεύει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχοντας μαζί τους, σε αρχικό στάδιο, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Την έγγραφη βεβαίωση της υπηρεσίας η οποία διενήργησε την άντληση των υδάτων από το κτίριο. 2. Οικοδομική άδεια και εάν υπάρχουν χώροι νομιμοποιημένοι κατόπιν της ανεγέρσεως του κτίσματος, και έχουν πληγεί, τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα. 3. Φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος και των οικοσκευών που έχουν πληγεί 4. Ταυτότητα Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στα 2132139800 και 2132139819