Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Ε. Ροδόπολης με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για εξαετή εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης στην Δ.Ε.Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου.


1) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 03 μηνός Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διονύσου, επί της Λεωφ. Μαραθώνος 29 στον Άγιο Στέφανο Αττικής.