ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου.