Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο μελέτης «Προμήθεια Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 5.966,88€ , 22/6/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ.- 10:30π.μ.