Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήματος και λοιπού Εξοπλισμού Πρασίνου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 24/6/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00- 10:30 Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.