Δημόσια Διαβούλευση για τη Μελέτη Αναθεώρησης-Τροποποίησης του ΓΠΣ Ροδόπολης, από 1/10 έως 1/12/2020
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Διονύσου ξεκινάει τη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για την μελέτη:
"Αναθεώρηση-Τροποποίηση ΓΠΣ Ροδόπολης", από 1 Οκτωβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2020

Τηλεδιάσκεψη - Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 ώρα 19:00

Σχόλια, στοιχεία και πληροφορίες επί του θέματος, θα υποβάλλονται επώνυμα και γραπτώς στο mail: ty@dionysos.gr

Επισυνάπτονται όλα  τα σχετικά αρχεία