Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Διαβούλευση επί της Μελέτης Αντικατάστασης Ιστών Φωτισμού και Φωτιστικών Σωμάτων (με Μερική Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ) με Χαμηλό Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού στις Οδούς Σουλίου και Ροδοδάφνης της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης μέσω Δωρεάς (Μελέτη και κατασκευή) από την Εταιρίας ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ. ΕΠΕ.
Με την 328/27.8.2019 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε

τη σκοπιμότητα αντικατάστασης τριών (3) στύλων ΔΕΔΔΗΕ επί των Οδών Σουλίου και Ροδοδάφνης στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης με ισοδύναμη λύση χαμηλού δικτύου δημοτικού φωτισμού, προκειμένου να αποφευχθούν οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από αντανακλάσεις φωτισμού τη νύκτα στους πιλότους ελικοπτέρων που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό ελικοδρόμιο επί των προαναφερθέντων οδών,

και παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος όπως

υποβάλλει τυχόν παρατηρήσεις εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα επί της Μελέτης, στα πλαίσια διαδικασίας διαβούλευσης (η οποία επίσης εγκρίθηκε με την εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) η οποία συνίσταται

στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής (Δήμος) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

προκειμένου κατόπιν ο Δήμος να αιτηθεί τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου (Δήμος) στο οποίο θα διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας.