ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(07/10/2019 - 11/10/2019)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩN ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
(07/09/2019 – 11/10/2019)