Εκδρομές Πολιτιστικού και Ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια για τα ΚΑΠΗ, το 2018, από την ΕΣΤΙΑ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των μελών ΚΑΠΗ της ΕΣΤΙΑΣ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια για το έτος 2018 . Σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε ΚΑΠΗ εγκρίνεται η επιδότηση πούλμαν 50 θέσεων για: α) 3 μονοήμερες εκδρομές β) 2 απογευματινούς περιπάτους γ) 15 θαλάσσια μπάνια ( Έναρξη απο 1η Ιουλίου ) Για την ΕΣΤΙΑ που αφορά σε όλα τα ΚΑΠΗ α) 3 μονοήμερες εκδρομές β) 3 απογευματινούς περιπάτους γ) 1 διήμερη εκδρομή δ) 1 τριήμερη εκδρομή ε) 5 θαλάσσια μπάνια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Θ. ΣΤΑΙΚΟΣ