Εξ. επείγον: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
Εξ. επείγον: Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε υπόψη των Δήμων (έγγραφο 52879/21-8-20) τα εξής:

1. Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση τροποποίηση της 50175/7-8-20 ΚΥΑ ως εξής: πέραν των δεκαεπτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο της δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Παράδειγμα:

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΜΟΡΙΑ

8

25 (17+8)

16

33 (17+16)

18

34 (17+17)

2. Κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης (εφόσον προκηρύσσονται), σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2).