Εκστρατεία ενημέρωσης δημοτών για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/07/2012 Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει ενεργά στην πρώτη πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης που διοργανώνει το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), η οποία αφορά την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη. Ο στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανδρών άνω των 50 ετών για τη συγκεκριμένη νόσο, τα συμπτώματά της, την επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει στη ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής της. Ο Δήμος Διονύσου, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του πλήθος ενημερωτικών ημερίδων για θέματα υγείας και πρόληψης ασθενειών, στηρίζει έμπρακτα την εκστρατεία ενημέρωσης για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη. Αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (Δημοτικά Καταστήματα, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, Δημοτικό Πολυϊατρείο κλπ) ώστε οι δημότες να πληροφορηθούν σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.