Έκτακτη ανακοίνωση
Λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο και η υπηρεσία διαδικτύου (internet) του Δήμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιος Μπάσης 693 657 5234, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Παναγιώτης Τσούκας 694 857 1227.