Έκτακτη ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης
Σήμερα Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα υπάρχει διακοπή της υδροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης από τις 9:00 και για μικρό χρονικό διάστημα. Στο Κέντρο της Άνοιξης η διακοπή θα είναι από τις 9:00 έως τις 12:00.