ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η 2η/22-1-2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη θα συνεχιστεί τη Τρίτη 29-1-2019 και ώρα 18:30 με τη συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ζώτου Βασιλική