ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Σήμερα 7 Ιανουαρίου 2015 δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Διονύσου.

Για αύριο θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Δήμος Διονύσου