Επίσκεψη προέδρου του Ομίλου ROTARACT Διονύσου στον Δήμαρχο κ. Γιάννη Καλαφατέλη
Την επίσκεψη του προέδρου του ομίλου ROTARACT Διονύσου, κ. Βασίλη Πασιπουλαρίδη, δέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης. Ο κ. Πασιπουλαρίδης ενημέρωσε τον Δήμαρχο Διονύσου για τις πλούσιες δραστηριότητες του ROTARACT και μετέφερε την διάθεση των νεαρών μελών του ομίλου και του ιδίου προσωπικά για ενεργό συμμετοχή, στήριξη και συνεισφορά σε δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διοργανώνει ο Δήμος, όπως είναι για παράδειγμα η αιμοδοσία, το Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.ά. Ο Δήμαρχος Διονύσου από την πλευρά του ευχαρίστησε τον κ. Βασίλη Πασιπουλαρίδη αλλά και όλα τα μέλη του ομίλου για την διάθεση συνεργασίας αλλά και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που επιδεικνύουν και η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.