Επιστολή Δήμου Διονύσου, προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για επίσπευση της χορήγησης αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων




Από τον Δήμο Διονύσου απεστάλη προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Γρ. κτηματογράφησης Διονύσου, Αγ. Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης επιστολή με την οποία ζητείται η άμεση και κατά προτεραιότητα χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων που αφορούν ενστάσεις σχετικές με τα οικοδομικά τετράγωνα Α στην περιοχή της Δ.Ε. Διονύσου. Επισυνάπτεται η επιστολή: