Επιθεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος Δήμου Διονύσου στις συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Κρυονερίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/09/2012 Ο δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής κ. Νίκος Παππάς καθώς και κλιμάκια της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ύδρευση) του Δήμου Διονύσου πραγματοποίησαν την Παρασκευή 21/09 επιθεώρηση στις κατασκευασμένες συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Κρυονερίου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της ολοκλήρωσης των συνδέσεων. Ο κ. Καλαφατέλης, ο κ. Παππάς και τα δύο κλιμάκια συνάντησαν όλους τους δημότες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο και έλεγξαν την πορεία των εργασιών. Οι δημότες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Κρυονερίου θα ειδοποιηθούν για την διαδικασία παραλαβής των εντύπων, ώστε να ολοκληρωθούν οι πρώτες συνδέσεις. Τηλ. Επικοινωνίας: 2132140124