Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015 -2019 Δήμου Διονύσου
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Διονύσου από ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων, που θα υποστηρίζονται από εξωτερικούς εθελοντές - ειδικούς εμπειρογνώμονες. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από εξήντα δημότες και κάτοικοι, που θα συναντηθούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου. Σκοπός της 1ης συνάντησης είναι η μεταξύ τους γνωριμία και η συζήτηση της περαιτέρω  διαδικασίας και της στελέχωσης των υπό-ομάδων εργασίας.