Ερωτηματολόγια τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνεται πρόσκληση για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων, για την ανίχνευση των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών, με σκοπό την λειτουργία σχετικών προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο ακόλουθο link: http:-anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home