Γιατρός ελεγκτής του Δημοσίου για θεώρηση εξετάσεων στα πολυιατρεία Αγ. Στεφάνου
ΓΙΑΤΡΟΣ- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 6 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 09:30-11:30 Π.Μ. ΤΗΛ. 210 6217830