Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου
Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ.52069/20-12-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αρχίζει την 31/01/2019 και λήγει την 07/01/2020.