Η κα Έλλη Τζανετή εντεταλμένη σύμβουλος των Δημοτικών Πολυϊατρείων
Με απόφαση του Δήμαρχου Διονύσου κ. Γιάννη Καλαφατέλη, η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Έλλη Τζανετή ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος Δημοτικών Πολυϊατρείων. Επισυνάπτεται η απόφαση: