Ηλεκτρονική Δημοπρασία για Προμήθεια Ταχυδρομικών Αντικειμένων
Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη).