Η ανακοίνωση του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. για την εγκληματική πράξη σε βάρος του Παναγιώτη Αγγελίδη
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Συλλόγου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.Αττικής (ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ.).