Κατεπείγουσα 14η συνεδρίαση ΟΕ 2017 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, ώρα 08:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΒΛΗΘΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ