Κατεπείγουσα 21η συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.,  Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 1.