Καθαρισμός-συντήρηση δασικού δρόμου
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του δασικού δρόμου, πάνω από την οδό Αθηνών, στη Ρέα Δροσιάς, άρχισαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Ο συγκεκριμένος δασικός δρόμος, ουσιαστικά η μόνη πρόσβαση στο Πεντελικό Όρος, είχε μείνει πολλά χρόνια χωρίς συντήρηση, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η επέμβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο Δήμος Διονύσου θέλει να ευχαριστήσει το Λατομείο Διονύσου για την παροχή των οχημάτων που εκτελούν τις εργασίες συντήρησης, το Δασαρχείο Πεντέλης - Δασονομείο Αγ. Στεφάνου που κάνει την επίβλεψη, αλλά και τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Κοινότητας Διονύσου για το συντονισμό της όλης ενέργειας.