Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Διονύσου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/06/2012 Την ένταξη της πράξης «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Η συγκεκριμένη πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στη λειτουργία για δύο έτη των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας: - Κοινωνικό Παντοπωλείο - Δομή παροχής Συσσιτίων - Κοινωνικό Φαρμακείο - Δημοτικός Λαχανόκηπος - Τράπεζα Χρόνου - Γραφεία Διαμεσολάβησης Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων. Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 24 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών. Ο Δήμος Διονύσου ��υμμετέχει ενεργά σε οποιαδήποτε δράση στοχεύει στην ανακούφιση των πολιτών που πλήττονται πολλαπλώς από την οικονομική κρίση.