Μάιος 2006: Καταπολέμηση της βαμβακίασης
Ύστερα από επίμονες προσπάθειες εγκρίθηκαν επιτέλους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα κατάλληλα σκευάσματα για την καταπολέμηση της βαμβακίασης των πεύκων. Για την αποτελεσματική, συντονισμένη και οικονομικότερη αντιμετώπιση της όλης εργασίας, η Κοινότητα Διονύσου έχει εν τω μεταξύ προβεί στις απαραίτητες προετοιμασίες. Έχουμε ήδη προμηθευτεί ικανές ποσότητες φυτοφαρμάκων και έχουν συσταθεί συνεργεία τα οποία κάνουν την όλη εργασία με την εποπτεία υπεύθυνων δασολόγων. Τα καλύτερα αποτελέσματα λόγω του τρόπου δράσεως των φυτοφαρμάκων επιτυγχάνονται όταν το έντομο Marchalina Hellenica είναι στο στάδιο της προνύμφης. Αυτό θα διαπιστώνεται από τους αρμόδιους δασολόγους και εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Υπολογίζεται ότι η κατάλληλη περίοδος είναι τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Η Κοινότητα Διονύσου θα αντιμετωπίσει με δαπάνες της το πρόβλημα των πεύκων στα κοινόχρηστα. Για τα ιδιωτικά πεύκα η Κοινότητα διαθέτει τα φάρμακα και οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται τη δαπάνη των συνεργείων ψεκασμού. Οι οικονομικοί όροι που έχουν επιτευχθεί και προτείνονται είναι: 5-15 ευρώ ανά δένδρο εφ όσον τούτο δηλωθεί ώστε να προγραμματιστεί έγκαιρα από τα συνεργεία που ήδη θα εργάζονται στην Κοινότητα. Σε ανεξάρτητες κλήσεις μετά την προγραμματισμένη όπως ανωτέρω περίοδο εργασίας 30 ευρώ ανά επίσκεψη και 5-15 ευρώ ανά δένδρο, με την προϋπόθεση επάρκειας για ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Για τον συντονισμό της όλης προσπάθειας οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επικοινωνούν με την Κοινότητα Διονύσου (αρμόδιος κ. Α. Μπιτούνης): τηλέφωνο: 210 8150792, 210 6211162 fax: 210 8150821 e-mail: koin_dio@otenet.gr