Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντιδημάρχους
Από το γραφείο Δημάρχου ανακοινώνεται ότι ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης με απόφασή του κάνει αποδεκτή την παραίτηση του αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κ. Θανάση Ροΐδη για προσωπικούς λόγους και τοποθετεί στη θέση του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παππά στον οποίο μεταβιβάζει και τις αρμοδιότητες των τεχνικών έργων και εφαρμογών. Με άλλη απόφαση ορίζει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χρήστο Παπαβασιλείου ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Επίσης ο Δήμαρχος διατηρεί τις αρμοδιότητες που αφορούν τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. Συνημμένα ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντιδημάρχους