Νέο Δ.Σ. στις ΔΡΥΑΔΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ  2020-2022

Σήμερα στις 8 Μαρτίου 2020 και ώρα 11 π.μ . ύστερα από πρόσκληση της πρώτης κατά σειρά σταυροδότησης κας Μασούρη -Παναγοπούλου Ειρήνης , συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση, στα γραφεία του συλλόγου, τα εκλεγμένα μέλη από τις εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου 2020, όπου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος:  Μασούρη - Παναγοπούλου  Ειρήνη

Αντιπρόεδρος: Βερβέρης Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Σακοράφας Βησσαρίων(Άρης)

Ταμίας: Βατούγιου Κυριακή

Μέλος: Παντόπουλος Γεώργιος

Μέλος: Χαμακιώτη Αγγελική

Μέλος: Χαρδαλιά Αναστασία

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                              Η Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

        

 Μασούρη-Παναγοπούλου Ειρήνη                                      Σακοράφας  Βησσαρίων(Άρης)