Οι ευχές του Νηπιαγωγείου Ροδόπολης

Σας ευχόμαστε με τον δικό μας τρόπο
Καλές Γιορτές

Νηπιαγωγείο Ροδόπολης

Δείτε τις στον παρακάτω σύνδεσμο


https://www.youtube.com/watch?v=emMOLLw6sRM&feature=youtu.be