Ομιλία για το Μεταβολικό Σύνδρομο
Ο ιατρός και εθελοντής στο Δημοτικό Πολυϊατρείο κ. Κίμων Τσομίδης θα μιλήσει για το Μεταβολικό Σύνδρομο, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου (Πλαστήρα 50), σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της καθιέρωσης της Τετάρτης ως Ημέρας του Δημότη, από τη Δημοτική Ενότητα Διονύσου, με στόχο την πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών, την επικοινωνία μεταξύ των δημοτών και κατοίκων αλλά και τη συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.