Παραλαβή δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ στη Δροσιά
Το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου άρχισε από τη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Παπάγου, στη Δροσιά, η διαδικασία παραλαβής του δικτύου αποχέτευσης. Το όχημα της ΕΥΔΑΠ με ειδικές κάμερες εξετάζει τον αγωγό για να διαπιστώσει την ποιότητα κατασκευής του και να εντοπίσει τυχόν παράνομες συνδέσεις. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Διονύσου, κ. Διονύσης Ζαμάνης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας, κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Τσούκας, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Βαγγέλης Σφακάκης, και ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος. Για το συγκεκριμένο έργο απαιτήθηκαν ιδιαίτεροι χειρισμοί, διότι ο εργολάβος το είχε εγκαταλείψει και υπήρξε σημαντικός κίνδυνος απένταξής του. Η πιθανότητα διακοπής του έργου, με άγνωστες μελλοντικές συνέπειες, απεφεύχθη. Το υπόλοιπο του έργου (υπολογίζεται στο 45%) θα συνδεθεί είτε με την εργολαβία της τεχνικής εταιρείας Τοξότης ΑΕ είτε με άλλες – εν ενεργεία – εργολαβίες, προκειμένου να καταστεί επιλέξιμο. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος του δικτύου από την ΕΥΔΑΠ, θα κινηθούν παράλληλα οι διαδικασίες για τη σύνδεση των οικιών στον κεντρικό αγωγό.