Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου
«Σύμφωνα με την 342/3-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

ο Πρόχειρος διαγωνισμός  με αριθμ. πρωτ. 29938/2133/22-10-2015 για Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου ,

ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 5/11/2015 λόγο βάσιμης ένστασης αναβάλλεται.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε νεότερη ημερομηνία, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία»