Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή σκηνικών & κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή σκηνικών & κοστουμιών Θεατρικής Παράστασης με τίτλο " ΜΠΕΕ από την θεατρική ομάδα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου
Κατάθεση προσφορών μέχρι 16/4/2018

ΑΔΣ 90/2018