ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014
Από την Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Διονύσου καλούνται, στο πλαίσιο της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος 2014, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι πρόεδροι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και συλλόγων αλλά και απλοί πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εποχής και κάνοντας ιεράρχηση προτεραιοτήτων, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Παρασκευή 23 Αυγούστου. Στόχος της διαβούλευσης για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2014 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου μας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των προτάσεων και η προσαρμογή τους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014 και τον προϋπολογισμό. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν κυρίως, στους εξής τομείς: • Τεχνικών έργων • Προστασίας του περιβάλλοντος • Πολιτισμού • Αθλητισμού