Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικών Εορτών
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την εν θέματι αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω εργασία.

 

Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων (παρελάσεων και κατάθεση στεφάνων), απαιτείται η ενοικίαση μηχανημάτων μετά των απαραιτήτων υλικών (καλωδιώσεις, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα  κ.λπ.) για την ηχητική κάλυψη σε έξι Δημοτικές Ενότητες (Άνοιξη{σε δύο σημεία} , Δροσιά {σε ένα σημείο}, Ροδόπολη{σε δύο σημεία}, Αγ. Στέφανο {σε δύο σημεία}, Σταμάτα και Κρυονέρι {σε ένα σημείο}) .

Τα εν λόγω μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του ήχου όσο και για την ασφαλή λειτουργίας τους.

 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή    06/03/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Η Αντιδήμαρχος

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.