Πρόσκληση για την προμήθεια δύο δάφνινων στεφάνων για τους εορτασμούς Εθνικών Εορτών
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο δάφνινων στεφάνων πυκνόφυλλης πλέξης και διαμέτρου περίπου 70cm , για τους εορτασμούς των εθνικών εορτών .

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή  6/03/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Η Αντιδήμαρχος

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.