Πρόσκληση για την Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA του Δήμου Διονύσου
" Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA  του Δήμου Διονύσου "  ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.