Πρόσκληση και Απολογισμός Πεπραγμένων 2014 Δημοτικής Αρχής Διονύσου
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2014 της Δημοτικής Αρχής Διονύσου. Επισυνάπτονται η πρόσκληση και ο Συνοπτικός Απολογισμός Πεπραγμένων.