Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την 17η τακτική συνεδρίαση
Επισυνάπτονται η πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων, της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής που θα διενεργηθεί την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.