Πρόσκληση σε καθηγητές Γυμνασίου-Λυκείου για εθελοντική διδασκαλία
Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει έκκληση σε καθηγητές Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Φιλολογίας να επιδείξουν πνεύμα αλληλεγγύης και αφιερώνοντας εθελοντικά λίγο από τον χρόνο τους, να διδάξουν στα Εργαστήρια Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στόχος της λειτουργίας των Εργαστηρίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, είναι να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές, του Δήμου μας. Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη συντονίστρια του προγράμματος κα Δήμητρα Γιδαράκου (Τηλ.: 213 2030614, e-mail: gidarakou@dionysos.gr).