Πρόσκληση στα μέλη των ΚΑΠΗ για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία που είναι η 1η Οκτωβρίου, ο Δήμος Διονύσου, μέσω του Νομικού Προσώπου «Η ΕΣΤΙΑ», διοργανώνει εορταστική εκδήλωση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.