Πρόσκληση στο Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου